FernUni Project

Fernuni Magazine Folge 4

This is the summer edition of our Fernuni Magazine. Always a good way to communicate interesting information about the Fernuniversität and its students. Especially the sport Quidditch was new for me. It actually exists also outside of the movies :-).

 

FernUni Project

Blended Learning: vaak onderschat maar waarschijnlijk de toekomst

This post is only in Dutch. I try to publish in three languages since I work in Germany, the Netherlands and internationally.

Aan de Fernuniversität in Hagen hebben we als strategische richtlijn nu sinds kort het blended learning helemaal omarmd. Gelukkig maar….er zijn eerste onderzoeken die aantonen dat traditioneel onderwijs grote tekortkomingen kent maar puur online leren ook. De student is het beste af met een mix van online en face-to-face onderwijs.

Toch zie je heel weinig universiteiten en hogescholen hun onderwijsconcept aanpassen. We doen wat we altijd deden tegen beter weten in… vooral de massale hoorcolleges in grote zalen zouden nu toch uit den boze moeten zijn. Er zijn genoeg alternatieve onderwijsvormen te bedenken die wel de attentie van de studenten vasthouden en die wel motiverend zijn (en waarbij je niet op de grond moet zitten bij gebrek aan een zitplaats).

Te vaak wordt er vanuit een technologisch perspectief gediscussieerd over online of mobiele variaties van onderwijs (Bellard, 2018). Als we dat eens achterwege laten en puur vanuit een pedagogisch perspectief kijken, dan zien we dat er geen ontkomen meer aan is. Modernisering en verbetering van het pedagogische handelen is mogelijk dankzij technologie. En dat pedagogische handelen kan wel een update gebruiken….

Als we pedagogische modellen leidend laten zijn kan het betekenen dat soms instructie wordt verzorgd door de computer (CBT), soms is het een docent in een klaslokaal, maar vaak is het een mix van beide. Uit vele onderwijsmodellen, leerpsychologische stromingen en leertheorieën weten we heel veel over onderwijs. We moeten dit alles vertalen naar de moderne maatschappij met andere verwachtingen en een nieuwe generatie van studenten.

Een goed voorbeeld is de probleemgestuurd onderwijs aanpak (Bellard, 2018, p 18) die veel wordt gebruikt in het hoger onderwijs. Een aantal essentiële elementen van dit onderwijs zijn bijvoorbeeld kennis delen, leren in groepen, samenwerken en constructieve relaties met elkaar opbouwen. Laten die kenmerken nu uitstekend aansluiten bij die technische kenmerken van veel moderne social software tools. Delen, groepen creëren, communiceren en aan relaties werken, alles mogelijk met zulke software. Toch zie je het gebruik ervan nog heel weinig in het onderwijs.

Een ander probleem is dat we in het onderwijs doen alsof we niet leven in een tijd van ‘the extended mind’. We beschikken over ontelbaar veel bronnen, apparaten en hulpmiddelen in ons dagelijks leven waarin we beschikken over informatie, die als een uitbreiding van ons geheugen ter beschikking staat. Daarbij zijn we ook nog 24 uur per dag verbonden met elkaar en met het internet.

De jonge werknemer maakt er reeds gebruik van op zijn werkplek….maar of hij dat geleerd heeft in zijn opleiding is de vraag. We praten al jaren over levenslang-, formeel en informeel-, en gecontextualiseerd leren… er zijn op dit terrein bewegingen te bespeuren….maar heel vaak alleen als add-ons.

De MOOC’s, de Barcamps and Hackathons zijn heel succesvol en populair, maar gaan aan de gewone docent en reguliere student voorbij. Beide groepen kunnen gewoon doen wat zij altijd al deden. De doorsnee docent hoeft zijn didactisch repertoire niet uit te breiden en de student kan toetsgericht (‘vertel me wat ik moet leren’) verder studeren.

Hoger Onderwijs heeft een maatschappelijke taak. De nieuwe generatie zal levenslang op een individuele en gepersonaliseerde manier leren kunnen. Hoger onderwijs zal dit faciliteren, maar het moet er bovendien voor zorgen dat de studenten toekomstbestendige vaardigheden leren. Dit zijn bijvoorbeeld effectief denken, doeltreffende acties kunnen ondernemen en effectieve relaties kunnen aangaan. Dat alles naast de broodnodige kennis waarvan ik het belang niet probeer te onderkennen. Docenten in het hoger onderwijs moeten zorgen voor complexe leertaken, uitgebreide feedback en reflectie en een mix aan moderne delivery modes. Aan de Fernuniversität in Hagen gaan we nu die richting op. Docenten worden voorzien van experimenteergeld, technologie en training om het didactische repertoire te vergroten (E-teaching certificaat). Opleidingen moeten op termijn allemaal ‘blended’ zijn en innovatieve onderwijsmethoden omarmen.

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today – Malcolm X

Theo Bastiaens

Bellard, B. (2018). Achieving Complex Learning Outcomes Through Adoption of a Pedagogical Perspective: A Model for Computer Technology Delivered Instruction. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 27(1), 5-23

 

 

 

 

 

FernUni Project

Universities of the Future – Challenges of Digitalization at Universities, related Strategic Processes and Higher Education Policy

On the 22. of March we finalise our project ‘Universities of the Future’. A project that was funded by the German Federal Ministry of Education and Research. The main research questions of the project focused the influences of digitalisation on the higher education system?

This is the flyer of the event: hochschulen-der-zukunft-flyer

More information on our project you can find here.

 

FernUni Project

FernUni Magazin…

Since 2017 we are publishing a short video magazine with interesting information about our university. Next to clips about student life, research and events, there is also a studio guest. Of course we have quite some information channels for own communities (employees and students) but almost none for others, that are interested in our research, innovation and teaching.

These are the other two older magazines

 

Educational Technology/OU Project

November an exciting month..

fellow-award-curt

What an exciting month it was this year. It already is a month of celebrations for us at home, with my wive’s and my birthday but that is not what I want to talk about. A birthday is not (yet) an achievement. What I want to tell you about is the honor we had as Executive Committee of E-learn (the World Conference on E-learning) to hand out an AACE fellow award to our good friend and wonderful colleague Curt Bonk for his achievements in the field of Educational Technology. See here: https://education.indiana.edu/index.html and

Secondly I’m so proud on PhD Student Harry Stokhof. His work won the 2016 Best Research & Practice Project Award during the EAPRIL conference. See here: https://eaprilconference.org/award-2016-nominees and in Dutch. This is the Youtube video.

Congratulations!! It is a pleasure to work (and celebrate) with both of them.

 

Educational Technology/FernUni Project

Social Software

Schermafbeelding 2015-07-27 om 09.40.25

Time flies if you’re having fun. After three years, our social software project comes to an end. We have done so many new innovative things, learned so much, and had so much fun. We started with the development of our universities’ first Mooc’s. One MOOC about ‘life in the information society’ and one MOOC about ‘doing scientific research’. We learned that MOOC’s are here to stay. They can be an extra (costly) option for universities to share their knowledge with the world. No more, no less.

We organized a so-called Wikiade, in a kind of Olympic approach all students could share their new knowledge for the semester with other students. The more students shared, the better it was for the schools. We had individual prizes for individuals, a university and a school ranking. In this playful setup much information was shared. We saw that a smaller core group of students enjoyed writing thousands of articles for a very large group of lurkers. However it was a great idea to start filling the universities Wiki as the platform for interdisciplinary exchange.

We developed three mobile apps, the last will be introduced soon. It is called ‘Pfadlerner’, an app to develop and play educational routes (geocaching for knowledge). Android works fine, our IOS app will be out shortly. For more information about all these topics look here. It is in German, all scientific data will be published in English the forthcoming months.

Finally we organized a barcamp…a ‘Fernunicamp’. An interesting concept that has been around for ten years, but is now booming. People with the same interests meet and share their thoughts in a quite unstructured format during the weekend. They together decide how the program looks like and they schedule their own sessions, workshops etc. Everybody knows upfront that he/she has to offer something. If there is enough interest the session then is scheduled. People from outside can also participate via social software. Worked very well. See also our website http://socialsoftware.fernuni-hagen.de

 

Educational Technology

Do teachers see the real potential of ICT?

According to Dutch research they do not see that really. In interviews teachers stick to the general advantages that are well known and common sense. They do not make use of the full potential of ICT. It is very much just a supporting tool for classroom teaching.

I think we can not blame them too much for that. They simply do not know how to use ICT tools in an optimal way.

The first responsibly to improve these disappointing results lies with the educational researchers and the schools for teacher education. Tell teachers how to use ICT in school, demonstrate how to do it and make it a priority in the curriculum. When I talk to teachers I’m frequently asked for ‘recipes’ to implement and use for example ‘social software’ tools. I try to ‘write’ these recipes in the form of didactical patterns. Simple and straightforward steps that show ‘how to do it’.

A second responsibly lies with the teachers themselves…open up, and try new things in your practice. Society is changing, your students did already change. They are often bored to dead and sick of traditional (higher) education.

Van po tot hbo zetten leraren ict op een zelfde manier in: voor klassikale instructie en om leerlingen en studenten zelfstandig te laten leren’.

Source: Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict nauwelijks – NRO

Schermafbeelding 2016-05-27 om 12.53.15

Report in Dutch

 

Educational Technology/FernUni Project

Social Software Project

We updated our Social Software Project website. On this website we collect and present our research in the field of Social Software & Education. We do projects in four categories; mixed reality learning, mobile learning, social reading and collaborative and participative learning. Most of this Information is in the German language. The site attracts about 800 unique visitors a week.